Vòi chỉnh nước ( Tưới nước, rửa xe)
Vòi chỉnh nước ( Tưới nước, rửa xe)

Vòi chỉnh nước ( Tưới nước, rửa xe)

Đầu vòi chỉnh nước, tùy chỉnh lượng nước ra, có thể dùng làm vòi rửa xe, hoặc vòi tưới cây tự động…

Danh mục: