Miếng ghép thau 15 ½  ren trong
Miếng ghép thau 15 ½ ren trong

Miếng ghép thau 15 ½ ren trong

Miếng ghép đồng thau ren trong sử dụng cho các công ty đúc nhựa. Sản xuất vật tư ngành nước bằng công nghệ nhựa nhiệt..

Danh mục: