Hotline: 0979143359
Giỏ hàng 0 item(s)
0 item(s)
QC
đỉnh đồng thờ cúng

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất tại đúc đồng Luyện Hạnh

Một số hình ảnh cơ sở vật chất tại Đúc Đồng Luyện Hạnh
Lò đúc đồng
Lò Nấu Đồng - Lò Than
máy đúc đồng
máy chuốt đồng
máy chuốt phôi đồng
phôi đồng cây
Phôi đồng cây sau khi rút khỏi lò
phôi đồng
Phôi đồng cây sau khi qua máy chuốt