– Nếu như làng nghề Đại Bái (Làng Bưởi) nổi tiếng với các sản phẩm đúc đồng mỹ nghệ,  thì Quảng Phú ( Làng Vó) lại được biết đến với các sản phẩm đúc đồng chi tiết như: Bạc đồng, phôi đồng cây, đồng cán, các chi tiết ngành nước, lò hơi….. Các doanh nghiệp đúc đồng tại đây là địa chỉ cung cấp phôi đồng chi tiết, sản phẩm đồng chi tiết cho các khu vực đầu mối, các cửa hàng kim khí trong cả nước