phôi đồng

Phôi đồng cây

Đúc rút phôi đồng tròn, lục giác , đặc rỗng từ Ø 8 – 40 . 

Xem thêm

Đúc đồng chi tiết

Chúng tôi chuyên gia công, đúc đồng chi tiết nhỏ. Các sản phẩm ngành nước, ngành điện, ngành hơi..

Xem thêm

Bề dày 20 năm kinh nghiệm

Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp sản phẩm chi tiết đồng dạng thành phẩm hoặc phôi bán tinh cho các đơn vị, tư nhân trong cả nước.